Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-04-10

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Informacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych do PUP Tuchola celem ich upowszechnienia

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
2014-03-31

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Spotkanie dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą odbedzie się w dniu 16 kwietnia 2014 r. w godzinach 10:00 - 12:00 - sala 312 Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 

 

2014-03-25

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

W dniach  14.04.2014 do 18.04.2014 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Formularz wniosku oraz załączników do wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pup.tuchola.pl w zakładce jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi pok. 205.

2014-03-17

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

Na obrazku są 3 loga: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Urząd Pracy, Europejski Fundusz Społęczny

 

 

Wnioski

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 01.04.2014 r. do dnia 07.04.2014 r.

 

Wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy, maksymalnie do 20.000,00 zł brutto

 

Na utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Tuchola, a w szczególności:

 

1) osoby bezrobotne do 25 roku życia - w tym zarejestrowane krócej niż 4 miesiące, nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,

 

2) osoby bezrobotne po 50 roku życia,

 

3) osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej oraz w tut. Urzędzie pok 205, II piętro lub po numerem telefonu 52 559 08 07.

 

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Zajęcia aktywizacyjne PUP Tuchola Sala 203 16 od 2014-03-01
do 2014-06-30
Porady grupowe PUP Tuchola Sala 209 16 od 2014-03-01
do 2014-06-30
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2013-12-31
do 2014-12-31
Prace interwencyjne PUP Tuchola nie dotyczy nie dotyczy od 2014-01-26
do 2014-06-30
< poprzednia 1 następna >