Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-11-20

Gwarancje dla młodzieży

 

W odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia osób młodych w Europie, Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia. W grudniu 2012 r. Komisja Europejska wysunęła wniosek/zalecenie dla Rady Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży. Rada Unii Europejskiej przyjęła zalecenie w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży w kwietniu 2013 r. obligując wszystkie państwa do ich wdrożenia.


Gwarancje dla młodzieży jest to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.


Kraje UE zatwierdziły zasadę Gwarancji dla młodzieży i opracowały krajowe plany jej realizacji, dostosowując definicję Gwarancji dla młodzieży, stosownie do swojej sytuacji. W Polsce - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - przygotowało Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Czytaj aktualność: Gwarancje dla młodzieży
2014-11-19

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Informacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych do PUP Tuchola celem ich upowszechnienia

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
2014-10-27

Targi Pracy

Zaproszenie na targi pracy w Toruniu w dniu 4 listopada 2014 r.

2014-10-14

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi w ramach środków POKL -poddziałanie 6.1.3 "Moja Szansa" oraz dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla osób poniżej 30 r.ż i osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

- bezrobotnych do 30 r.ż,

- bezrobotnych długotrwale,

- bezrobotnych powyżej 50 r.ż,

- bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- bezrobotnych niepełnoprawnych .

 

ZAPRASZA

 

osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działaności gospodarczej.

 

1) Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 15.10.2014 r. do dnia 27.10.2014 r.

2) Maksymalna wysokość środków przyznanych na rozpoczecie działaności gospodarczej wynosi do 20.000,00 zł.

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej PUP Tuchola oraz w tut. Urzędzie Pracy pok. 205 -II piętro lub pod numerem telefonu 52 55 90 807.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Tuchola sala 209 (II piętro) 16 od 2014-09-01
do 2015-01-01
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2013-12-31
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >