Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-08-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia pn. „Szkolenie motywacyjne
w formie gry dydaktyczno-symulacyjnej oddającej sytuacje związane z rynkiem pracy”
w ramach Programu Specjalnego pt. „Cel praca” finansowanego ze środków publicznych – Funduszu Pracy najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group”
ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

 

Wybrana jednostka szkoleniowa uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Koszt szkolenia podany przez Wykonawcę będzie wynosił łącznie 9.600,00 zł.

2015-08-20

Informacja o zapisach na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi przyjmuje zapisy osób bezrobotnych
na następujące szkolenia:

- Kwalifikacja wstępna przyspieszona

- Operator koparko-ładowarki

- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z modułem bezpiecznej wymiany butli gazowej

- Szwaczka (szycie tapicerki meblowej)

- Tapicer

 

Zapisy na szkolenia odbywają się u doradców klienta.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy” oraz Działanie 8.1 „Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy”.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi jako bezrobotne, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, należących do co najmniej jednej z grup bezrobotnych:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby nisko wykwalifikowane (z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym i poniżej, zasadniczym zawodowym, średnim

  ogólnokształcącym i zawodowym bez  policealnego).

2015-08-18

ZAPROSZENIE NA POWIATOWE TARGI EDUKACJI I PRACY

                                                                             

Starosta Tucholski z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi serdecznie zaprasza pracodawców i przedsiębiorców, młodzież oraz osoby poszukujące pracy na Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.

Czytaj aktualność: ZAPROSZENIE NA POWIATOWE TARGI EDUKACJI I PRACY
2015-08-17

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Informacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych do PUP Tuchola celem ich upowszechnienia

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe CAZ pokój 209 (II piętro) 16 od 2015-09-01
do 2015-12-31
Szkolenia CAZ Doradcy klienta nie dotyczy od 2015-08-20
do 2015-12-31
Porady grupowe CAZ Sala 209 16 od 2015-07-01
do 2015-09-30
Szkolenia Plany szkoleń nie dotyczy nie dotyczy od 2015-01-19
do 2016-01-01
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2015-01-19
do 2015-12-31
< poprzednia 1 następna >