Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-10-17

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Informacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych do PUP Tuchola celem ich upowszechnienia

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
2014-10-14

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi w ramach środków POKL -poddziałanie 6.1.3 "Moja Szansa" oraz dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla osób poniżej 30 r.ż i osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

- bezrobotnych do 30 r.ż,

- bezrobotnych długotrwale,

- bezrobotnych powyżej 50 r.ż,

- bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- bezrobotnych niepełnoprawnych .

 

ZAPRASZA

 

osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działaności gospodarczej.

 

1) Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 15.10.2014 r. do dnia 27.10.2014 r.

2) Maksymalna wysokość środków przyznanych na rozpoczecie działaności gospodarczej wynosi do 20.000,00 zł.

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej PUP Tuchola oraz w tut. Urzędzie Pracy pok. 205 -II piętro lub pod numerem telefonu 52 55 90 807.

2014-10-14

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

w ramach środków Funduszu Pracy z algorytmem i z rezerwy MPiPS dla osób bezrobotnych

poniżej 30 roku życia i w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 

Zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych,

niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły

do składania wniosków

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

- Wnioski przyjmowane będą od dnia 15.10.2014 r do dnia 27.10.2014 r.

 

- Wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy - maksymalnie do 20.000,00 zł brutto,

 

- Urząd posiada środki na wyposażenie lub doposażenie 16 stanowisk pracy,

 

- Na utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

 

  kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Tuchola, a w szczególności:

 

   1)  osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia,

 

   2)  osoby bezrobotne długotrwale,

 

   3)  osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

 

   4)  osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

 

   5)  osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej

        jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

 

   6)  osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 

Z uwagi na krótki termin realizacji

 

- stanowisko pracy winno być wyposażone do dnia 06 grudnia 2014 r.

 

- natomiast zatrudnienie osoby bezrobotnej winno nastąpić do dnia 12 grudnia 2014 r.

 

 

  Dobór kandydatów: Zgodnie z wytycznymi MPiPS nie ma możliwości wskazania konkretnej osoby bezrobotnej

  we wniosku z imienia i nazwiska oraz refundacji specjalistycznych stanowisk pracy.

 

 

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pup.tuchola.pl

oraz w tut. Urzedzie  pok 205, II piętro

lub pod numerem telefonu 52 559 08 07

 

 

 

 

 

 

2014-09-26

Pakowacz/pracownik produkcji - spotkanie z pracodawcą

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami na stanowisko pracy :

pakowacz/pracownik produkcji.

Wymagania: książeczka sanitarno – epidemiologiczna (ważna, w trakcie wyrabiania lub cheć jej wyrobienia)

Zatrudnienie: od zaraz - praca III zmianowa 

Miejsce pracy: Chojnice

Prowadzimy zapisy na spotkanie z pracodawcą 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 52 55 90 818

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Tuchola sala 209 (II piętro) 16 od 2014-09-01
do 2015-01-01
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2013-12-31
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >