Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-07-11

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

w ramach środków POKL dz. 6.1.3. „Moja szansa”

 

Zaprasza pdmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych,

 niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły

do składania wniosków

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

  1.  Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 14.07.2014 r. do dnia 22.07.2014 r.

  2.  Wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy  - maksymalnie do 20.000,00 zł brutto,

  3.  Urząd posiada środki na wyposażenie lub doposażenie  6 stanowisk pracy,

  4.  Na utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

     kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Tuchola, a w szczególności: 

 a) osoby bezrobotne do 25 roku życia – w tym zarejestrowane krócej niż 4 miesiące, nie uczestniczące w kształceniu lub

     szkoleniu,

 b) osoby bezrobotne po 50 roku życia,

 c) osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 

      5.   Planowany termin podpisania „ Umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

            –  do dnia 15 sierpnia 2014 r.

      6.   Termin wypłaty refundacji – do 90 dni od dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego

 

Dobór kandydatów:  Zgodnie z wytycznymi MPiPS nie ma możliwości wskazania konkretnej osoby bezrobotnej we wniosku z imienia i nazwiska oraz refundacji specjalistycznych stanowisk pracy,

 

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  

oraz w tut. Urzędzie pok 205, II piętro

lub pod numerem telefonu 52 559 08 07

Czytaj aktualność: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych
2014-07-07

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

 

ZAPRASZA

 

do składania

 

wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie dzialności gospodarczej

( w ramach środków z Funduszu Pracy)

 

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 28.07.2014 do 01.08.2014.

2014-06-30

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Informacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych do PUP Tuchola celem ich upowszechnienia

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
2014-05-14

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

 

w ramach środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

na aktywizację osób bezrobotnych do 25 roku życia

 

zaprasza

 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych,

niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły

 

do składania wniosków

o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

do 25 roku życia

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 19.05.2014 r. do 26.05.2014 r.

 

             

Czytaj aktualność: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe PUP Tuchola Sala 209 16 od 2014-06-01
do 2014-09-30
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2013-12-31
do 2014-12-31
< poprzednia 1 następna >